21 Augusti

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. - Fil. 3:7-8

Då vi skall bekänna: "Jag tror på Jesus Kristus, för min skull död och uppstånden", så måste den Helige Ande själv lära oss det. Ty skall jag tro, att han gjort allt för min skull, så måste jag med detsamma bekänna, att det är ute med mig och med allt vad jag förmår. På denna sanning stöter sig hela världen. Ty vi vill inte vara intet, så att Kristus skulle få berömmelsen av att ha gjort allt. Vi vill alltid ha vår hand med i saken och tjäna Gud så, att han skall se till oss och vara oss nådig och förlåta oss för vår egen förtjänsts skull. Men därmed förkastar jag då Kristus och tron.

Envar skall finna, att det är svårt att bli fri från denna orenlighet. Somliga förföljer evangelium. Men inte heller jag, som inte förföljer evangelium utan predikar och bekänner det, kan helt få tanken på egen förtjänst ut ur mitt hjärta. Ty om jag än tror det, så smyger sig även självbehagliga tankar in: Ja, du har ändå gjort så och så mycket gott, bett, predikat, tjänat och hjälpt andra. Denna orenlighet vill komma in i hjärtat, där Kristus skall sitta.


Logosmappen