20 Augusti

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. - Gal. 3:10

Förbannelsen är ett slags syndanöd, som suger till sig allt, som är utanför Abraham, d.v.s. utanför tron och det åt Abraham givna löftet om välsignelse. Men om själva den lag, som enligt gudomlig befallning gavs genom Mose, lägger dem under förbannelse, som står under den, så gäller detta så mycket mer om de lagar eller stadgar, som det mänskliga förnuftet uppfunnit. Den som alltså vill undgå förbannelsen skall gripa löftet om välsignelse eller gripa Abrahams tro. I annat fall förblir han under förbannelsen. Av detta ställe: I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade, o.s.v. följer alltså, att alla folk, som levat före, samtidigt med eller efter Abraham, förbannas och skall förbannas i evighet, om de inte välsignas i Abrahams tro, åt vilken det löfte är givet, som skall göras kunnigt för hans säd.

När det gäller den borgerliga rättfärdigheten, skall man ta hänsyn till lagar och gärningar, men då det gäller den andliga, gudomliga och himmelska rättfärdigheten, skall alla lagar och gärningar föras utom synhåll, och man skall fästa blicken uteslutande på det åt Abraham givna löftet om välsignelse, vilket ställer fram Kristus som välsignare, som givare av nåd och som Frälsare. Den andliga rättfärdigheten skall alltså, utan hänsyn till lag och gärningar, inrikta sig uteslutande på den genom Kristus tillbjudna och givna nåden och välsignelsen, så som den utlovades åt Abraham och blev trodd av honom.

Paulus kunde ha uttryckt sig utan varje inskränkning och sagt: Allt som är utanför tron är under förbannelse. Det gör han inte. Utan av det som är utanför tron tar han det bästa, största och skönaste av alla kroppsliga välsignelser i världen, nämligen Guds lag. Eftersom den är helig och Gud själv har gett oss den, säger han, åstadkommer den likväl ingenting annat än att den lägger alla människor under förbannelse och håller dem kvar under förbannelse. Men om Guds lag lägger människor under förbannelse, så gör lägre lagar och välsignelser det ännu mer.


Logosmappen