19 Augusti

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. - Luk. 21:27

Härmed vill Kristus visa, att denna hans ankomst till domen skall ske lika uppenbart som hans första ankomst var fördold. Men hans sista ankomst skall inte bebådas av någon utan alla skapade varelser skall kunna se den. Hans första ankomst skedde i förakt och ringhet. Denna sista skall ske i stor ära och härlighet. Så som det är skrivet: "Alla ögon skall se honom".

"Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning." Vad vill Herren säga med de orden? Vem kan väl glädjas åt den förskräckliga dagen? Svar: Detta sägs till dem, som är kristna, de som i världen trycks av många vedervärdigheter och ingenting åstundar så mycket som att frälsas från synd och allt ont. Vi ber ju: "Tillkomme ditt rike!" "Fräls oss ifrån ondo". Ty de som av hjärtat ber så, de måste glädjas, då de ser de förfärliga tecken, som föregår Kristi tillkommelse. Ty Kristus har sagt, att då dessa tecken börjar visa sig, då nalkas vår förlossning.


Logosmappen