18 Augusti

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. - 1 Kor. 1:30

Kristus är för oss av Gud gjord till vishet och till rättfärdighet. Detta är det första och högsta i vårt arv, att vi genom Kristus lär känna Gud. Han är för oss gjord till vishet. Kristus har själv sagt: "Det är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus." Vi kan då försvara oss, inte endast mot människor utan också mot djävulen själv.

Den andra delen av vårt arv är, att Kristus är för oss gjord till rättfärdighet. Ty vi lever inte endast i synd, utan vi är också avlade och födda i synd. Men genom Kristus kommer vi därtill, att Gud inte vill se eller tillräkna oss sådan synd utan efterskänka och förlåta oss den. Lika litet som du ser synd, död och förbannelse hos Kristus, lika litet vill Gud för Kristi skull se sådant hos dig, om du mottar hans död och uppståndelse och tröstar dig därmed. Detta kallas då att vara rättfärdig, när Gud anser oss rättfärdiga, om vi än för egen del är arma, eländiga syndare.

Det tredje då det gäller vår arvedel är, att Kristus för oss är gjord till helgelse. Detta sker inte endast därigenom, att han helgar sig för oss och offrar sig, utan också därigenom att han skänker oss sin Helige Ande, som försäkrar våra hjärtan om Guds nåd och som i all nöd och anfäktning undervisar, tröstar och uppehåller oss, och därtill upprättar i oss ett nytt liv, som strävar mot synden och driver oss till hjärtlig lydnad mot Gud.

För det fjärde har Kristus blivit för oss till förlossning. Anfäktning, nöd, bekymmer, förföljelser får storma mot oss, hur de vill. Kristus är ändå hos oss och skyddar oss, så att vi slutligen segrar och får uppleva förlossning, icke endast här i livet utan fastmer när det gäller det eviga. Visserligen kommer det så länge vi lever här på jorden att finnas synd i vår gamla masksäck. Men Kristus är ändå vår rättfärdighet. Han har i sin makt död, synd och djävul. Om jag förblir i tro på honom benöver jag inte frukta något.


Logosmappen