17 Augusti

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: "Tag och ät. Detta är min kropp." - Matt. 26:26

Den som vill vara en kristen, han skall inte göra som våra partiandar, vilka frågar, hur det kan ske, att bröd är Kristi lekamen och vin Kristi blod. De vill mäta och begripa Gud med sitt förnuft, och eftersom det inte stämmer överens därmed, så menar de, att Gud inte heller kan förvandla bröd och vin till Kristi kött och blod.

Men vad tjänar det till, att man länge bekymrar sig med sådant? Och om man än skulle bryta sönder sig, så lär man likväl inte kunna med mänskligt förnuft begripa vår Herre Gud. Ty han är inte en sådan Gud, som låter mäta, begripa och fatta sig av mänskligt förnuft, och hans verk och ord är inte heller sådana verk och ord, som är underkastade förnuftet. Därför skall vi fast förbli vid dessa klara, tydliga ord, där vår Herre Kristus säger, att det framräckta brödet är hans lekamen och den framräckta kalken är hans blod. Och vi skall enfaldigt gå till Herrens Heliga Nattvard och tro utan att tvivla.

Vi skall tacka honom för denna nåd, vara glada däröver, stärka vårt hjärta därmed och se efter, varför Kristus har gjort det, och inte tvivla och fråga, om han kan göra det.


Logosmappen