16 Augusti

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Då sade apostlarna till Herren: "Ge oss mer tro." - Luk. 17:5

Vi får inte tänka att vi skulle kunna få något annat, som kunde vara bättre, än det vi redan äger, utan vi skall sträva efter att dag efter dag med allt större visshet omfatta och behålla det vi redan har. Vi behöver inte söka efter något bättre än tron. Men vi bör se till, att vår tro tillväxer och blir starkare. Ty trons tillväxt är lika nödvändig som dess uppkomst, men alltsammans är ändå Guds verk.

Den späda mjölktron är ännu klen och när de rätta anfäktningama kommer och tron genom dem blir prövad, då måste Gud styrka den, annars skulle den aldrig hålla ut. Ty då först förtjänar den att kallas stark, när man i sitt hjärta tror mot allt förnuft, tror vad man inte ser eller begriper, utan håller sig endast vid ordet. Om tron skall bli ren, måste man därför avlägsna allt annat ur sin åsyn utom Guds ord. Den som låter något annat lysa sig för ögonen, med hans tro är inte mycket bevänt. Tron håller sig endast vid ordet, den vänder inte ögat därifrån och ser inte på något annat, varken på sin gärning eller på sin förtjänst.

När jag känner att synden biter mig i samvetet, lyfter jag upp mina ögon och ser på kopparormen på korset, nämligen på min käre Herre Kristus. Där finner jag bot och hjälp mot min synd, som anklagar och vill uppsluka mig. Där finner jag Kristus, min Herre, som för mig är gjord till synd, fastän han inte visste av någon synd, för att vi i och genom honom skulle vinna den rättfärdighet, som ensam gäller för Gud. Men nu är Kristus, som för oss är gjord till synd, så allsmäktig, att han borttar och uppslukar hela världens synd. Alltså är min synd borttagen genom den korsfäste Kristus, så att hon aldrig mer kan fördöma mig. Herre, föröka vår tro!


Logosmappen