14 Augusti

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." - Joh. 3:3

Denna nyfödelse, som gör oss till Guds barn, sker inte genom någon människans gärning eller åtgörande, ty hon är endast kött och kan inte se Guds rike. Nyfödelsen verkas i människans hjärta genom evangelii ord, genom vilket hon får se både Guds vrede över synden - till bättring - och hans nåd genom medlaren Kristus - till samvetsfrid och tröst. Vid denna underbara nyfödelse syns ingenting synnerligt eller härligt i utvärtes motto, ty till detta fordras endast ordet. Ändå är den Helige Andes kraft och verk närvarande, som upptänder hjärtat till sann gudsfruktan, till tröst av nåden och till en rätt åkallan.

Sålunda förnyas människan, så att hon, då hon omfattat ordet med hjärtat, övervinner Guds vrede, synden, döden, köttet och världen samt vänder sig av hjärtat till Gud och får lust till allt gott. Detta är ett rätt liv, den Helige Andes verk, vida större och härligare än fariséernas verkhelighet, vilken ser underbar ut för människoögon men ändå är död. Den förändrar själva hjärtat och verkar inte någon tillit eller förtröstan till Gud, utan den låter det gamla köttsliga sinnet och väsendet bli kvar.

Lagen gör alltså inte någon människa till Guds barn (ännu mindre gör människostadgar det). Den kan inte åstadkomma, att vi blir födda på nytt, utan den ställer för våra ögon endast denna vår gamla födelse och natur, genom vilka vi är födda till djävulens rike. Den förbereder sålunda vår nya födelse. Denna åter sker genom tron på Kristus Jesus, inte genom lagen, som Paulus ganska tydligt vittnar med dessa ord: Ni är alla Guds barn genom tron på Kristus Jesus.


Logosmappen