13 Augusti

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Jag är HERREN, din Gud. - 2 Mos. 20:2

Han säger inte: Jag är Herren er Gud, utan: din Gud. Det är som ville han säga: Jag vill åta mig er alla och i synnerhet varje enskild människa, som om han var ensam på jorden. Och det gör jag för att du så mycket flitigare skall fatta och behålla mitt ord.

Därför skall vi här ge noga akt på, vad han säger: Jag är Herren, din Gud - din Gud, som antar sig var och en särskilt, mer än en far sitt eget barn. Men få fattar och tror sådant. Gud är för stor, tänker otron, för att han skulle se på mig. Skulle Gud, det höga majestätet, så nedlåta sig och ge akt på mig, arma mask? Tron åter tvivlar inte, att Gud, som skapat allt, också tar sig an oss.

Ge därför akt på dessa ord! Jag vill, säger han, vara din Gud, jag vill göra dig salig. Jag vill hjälpa dig, och det är min blotta nåd. Du behöver inte förtjäna det av mig, inte efter eget godtycke inrätta någon gudstjänst därför. Du skall inte äga den berömmelsen inför mig, att du köpt nåd av mig genom någon gärning. Skall jag vara din Gud, så ger jag dig allt för intet, kropp och liv, hustru och barn, ära och gods, syndernas förlåtelse och det eviga livet. Och du kan inte ge mig något i gengäld utan endast tacka, lova och prisa mig.


Logosmappen