12 Augusti

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Vem är du som dömer en annans tjänare? Det är inför sin egen Herre han står eller faller. Men han kommer att stå, ty Herren har makt att hålla honom upprätt. - Rom. 14:4

Du måste lära dig, att Kristus uppenbarar sig på ett underligt sätt i sina helgon. Ta dig därför till vara, så att du inte dömer någon, så framt du inte ser och hör, att han talar och tror uppenbart i strid mot evangelium. Ty den som talar mot ordet, honom skall du fritt döma. Han är utom Kristus och under djävulen. Men be för honom och förmana honom, så att du må omvända honom.

Men då du åter finner någon, som berömmer evangelium och håller det i ära, handla då enligt Pauli ord: Vem är du som dömer en annans tjänare? Det är inför sin egen Herre han står eller faller. Men han kommer att stå, ty Herren har makt att hålla honom upprätt. Så ock: "Den som menar sig stå, han må se till, att han inte faller." Ty Kristus vill på en gång vara både hemlig och uppenbar i sina helgon. Därför låter han ibland Andens frukter, varav man kan känna honom i hans trogna, några brister tränga in. Därigenom fördöljer han sig, på det att falska domare skall stöta sig på honom.

Det är en synnerligen stor tröst att Herren Kristus själv fäller den domen, att han har blivit sänd av Fadern, för att han skall kalla syndare och inte rättfärdiga. Ty han har inte kommit för att han skall döma världen, utan för att världen skall bli frälst genom honom (Joh. 3). Detta enligt Faderns vilja.


Logosmappen