9 Augusti

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande, ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. - Ps. 51:16

Här ger David Gud ett tröstrikt namn, vars like knappt finns i Skriften. Han kallar honom en Gud, som älskar förkrossade hjärtan, och som förbarmar sig över dem och vill hjälpa dem. Han är de bedrövades och eländas Gud.

Salig den, som i sitt hjärta bär en sådan bild av Gud.Ty man kan inte fatta Gud i hans gudomliga majestät och välde. Därför framställs för oss i denna sköna beskrivning om Gud hans nådiga, faderliga vilja, hur han inte är en Gud. som dödar, utan som gör levande, inte en Gud som fördömer utan som saliggör. Han hatar inte bedrövade och förkrossade hjärtan utan älskar och beskyddar dem. Han är en livets, salighetens, fridens, fröjdens och tröstens Gud.

Så tröstar nu profeten alla bedrövade hjärtan därmed, att han säger, att man inte kan ge Gud ett behagligare offer än ett bedrövat hjärta, som ändå i sin ångest tror, att Gud i Kristus vill bevisa nåd. Och för att förmå oss att ge honom detta offer, sänder han ofta sjukdom, hunger, krig och dylika olyckor, eftersom vi hellre anropar Gud i olyckan och då söker Gud och anropar honom om hjälp.


Logosmappen