7 Augusti

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Hednafolken skall se din rättfärdighet och alla kungar din härlighet. Du skall få ett nytt namn, som HERRENS mun skall bestämma. - Jes. 62:2

Att vi kallas kristna, kommer inte därav, att vi gör mycket, utan därav, att vi tar emot och får av Kristus. Ty om någon upphör att ta emot av Kristus, så är han inte vidare en kristen. Sant är nog, att man skall göra goda gärningar, hjälpa, råda och ge andra, men därför är eller kallas jag inte kristen. Ty liksom en människa kallas vit på grund av sin ljusa hy, svart på grund av sin svarta kroppsfärg, så kallas vi också kristna därför, att vi tror på Kristus och av honom mottar allt. Kallas jag nu kristen av Kristus, så kallas jag inte så på grund av mina gärningar, ty ingen blir kristen genom sina gärningar. Därför är de ingenting annat än förförare, som säger att man blir kristen genom sina gärningar.

De vill också kalla mig en bönens man, en pilgrim o.s.v., men de erkänner mig inte som kristen. Men om du också samlar dig alla människors gärningar, så blir du inte därigenom kristen. Kristus är något annat och inte mer än lag och människobud. Mottar jag honom, så kan jag med rätta kallas kristen.


Logosmappen