6 Augusti

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Jesus sade: "Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka." - Matt. 9:12

Nu inbillar sig våra hjärtan, att Gud inte vill bevisa syndare någon nåd. Så lär ju också lagen, att Gud vill vara nådig mot de fromma och mot dem, som gör hans vilja, de andra vill han i onåd straffa. Men om detta skulle vara Guds vilja, så hade ju Kristus inte kommit på jorden för att vara syndarnas läkare och för att föra dem till rättfärdighet. Han skulle då ha låtit dem utan nåd och hjälp ligga i deras synder och inte alls kommit till jorden och blivit människa. Men eftersom han blir människa och här fritt och öppet bekänner, att han som läkare tillhör den sjuke på samma sätt tillhör syndarna, så ser man, att Guds råd och vilja inte är något annat än att hjälpa syndare och bevisa dem nåd.

Skall jag finna tröst i samvetskamp eller dödsnöd, så bör jag med tron omfatta Kristus allena, och säga: Jag tror på Jesus Kristus, Guds Son, som led, korsfästes och dog för mig. I hans sår och död ser jag min synd, men i hans uppståndelse min seger över synd, död och djävul, likaså min rättfärdighet och mitt eviga liv. Utom honom hör och ser jag ingenting. Detta är den sanna tron av Kristus och på Kristus, och genom denna tro blir vi lemmar i hans lekamen, kött av hans kött och ben av hans ben, ja, vi lever, rör oss och är till i honom.


Logosmappen