5 Augusti

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Vi begår alla många fel. Om någon inte felar i sitt tal, är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp. - Jak. 3:2

Vi begår alla många fel. Jag har ofta framhållit, att man skall noga skilja liv och lära. Till läran hör, att jag tror på Kristus, och håller mina gärningar, lidande och död för intet. Till livet åter hör, att jag handlar så eller så och gör därefter.

Nu ligger det på långt när inte så mycket vikt på livet som på läran. Om än livet inte är så rent, så kan läran ändå vara det, och mitt liv fördras med tålamod. Men så lär inte våra adelsmän, utan de, som är bäst ibland dem och kommer högst, predikar endast om ett strängt liv och framställer för oss stora exempel av de heliga, vilka gjort förunderliga gärningar, och för därigenom folk därhän, att de inte ger akt på läran. Ty en människa kan inte lättare förföra folk än genom ett skenfagert liv. Låt därför livet stanna här nere på jorden men upphöj läran till himlen. Läran är alltid densamma, helt ren och fullkomlig, men livet kan vara mer eller mindre ofullkomligt.

Jag vill också gärna, att mitt liv skulle bli bättre, men det vill inte gå. Livet skall inte heller så länge vi lever komma till samma fullkomlighet som läran. Så ser vi också nästan av alla de heligas historia i Skriften, att många fel och svagheter blandat sig i deras liv.


Logosmappen