3 Augusti

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Lever vi, så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. - Rom. 14:8

Ja, vi hör Herren till och det är vår högsta tröst och fröjd, att vi har honom till Herre, som Fadern gett all makt i himlen och på jorden, i vars hand han överlåtit allt. Vem vill och kan då göra oss skada?

Djävulen må storligen vredgas, men rycka oss ur hans hand, det måste han låta bli. Dessutom, vi som tror på Jesus Kristus, vår Herre, och lever under hans skydd och beskärm, vi är nu också i och genom honom herrar över djävul, synd och död. Ty han har blivit människa för vår skull, för att föra oss till detta herravälde. Han har bett för oss hos sin Fader och älskat oss så högt, att han blivit en förbannelse för oss, köpt oss med sitt dyra blod, tvagit och renat oss från synderna. Därtill har han gett oss panten på vårt arv och vår salighet, den helige Ande, i vårt hjärta och gjort oss till kungar och präster inför Gud, sålunda Guds barn och arvingar och till sina medarvingar.

Detta är visserligen sant. Herre, styrk vår tro så att vi inte tvivlar härpå!


Logosmappen