1 Augusti

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. - Mark 8:34

Herren säger inte att vi skall bära det kors, som han själv burit, utan han säger: Var och en må bära sitt eget kors. Var och en har fått sitt eget kors efter måttet av de krafter han har. Ty vi kan inte alla lida på samma sätt, ty vi har inte alla i samma omfattning trons och andens kraft. Betänk, att du bär ditt, en annan sitt, en tredje även sitt o.s.v. Ty för en svag kan hans kors, om det också i sig själv är det lättaste av alla, vara så tungt, som Paulus kors var för honom.

Just därför att vi har så olika krafter, blir korsen, om de också till det yttre syns ganska olika, sist och slutligen ändå alldeles lika. För den ena människan är det lättare att sitta fängslad än det är för den andra att bli föraktad och smädad. För den ena är själva döden lättare än för den andra förlusten av någon del av hans egendom. Därför har var och en sitt kors, d.v.s. det som för var och en passar efter tidens och ställets beskaffenhet och efter måttet av de krafter den lidande har.

Ändå skall ingen knota, när det syns honom, som om en annan hade en lättare börda. Ty denne har då mindre krafter. En man kan bära snart hundra kilo, men för ett barn är bara ett skålpund tungt. Men mannen förargas inte över att han bär den tunga bördan och inte som barnet endast en liten del därav.


Logosmappen