29 Juli

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Lite surdeg syrar hela degen. - Gal.5:9

Läran är inte vår utan Guds. Vi är endast hans kallade tjänare. Därför kan vi inte förändra en enda prick i den. Lite surdeg syrar hela degen. I detta stycke kan vi inte vika ens en hårsmån. Läran är nämligen att jämföra med en matematisk punkt, den är inte delbar. Där kan man varken taga något ifrån eller lägga något till.

Kärleken kan på någon punkt utan fara åsidosättas, men inte Ordet och tron. Det tillkommer kärleken att fördraga allting, att vika för alla. Tron däremot får inte alls fördraga något, inte vika för något. Kärleken, som gärna ger vika, som tror, förlåter och uthärdar allting, blir ofta bedragen, men därigenom tar den ingen skada, som verkligen är värd att kallas skada. Då svärmarna lär lögn och villfarelse under sken av sanning och bedrar många - då får man inte öva kärlek eller gilla villfarelse. Vad som här går förlorat är nämligen inte en mot den otacksamme bevisad välgärning, utan här förlorar man ordet, tron, Kristus och det eviga livet.

Om man därför förnekar Gud i en enda artikel, förnekar man honom i alla, ty Gud fördelas inte på många artiklar. Han är allt i varje enskild artikel och en enda i alla artiklar. Dem som anklagar oss för att åsidosätta kärleken, svarar vi därför alltid med Pauli ordspråk: Litet surdeg syrar hela degen.


Logosmappen