29 Juli

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Han sade: "Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!" - Mark. 1:15

"Omvänd er och tro evangelium."

Att göra bättring betyder, att människan vet och av hjärtat erkänner, att hon är avlad och född i synd och att hon därför av naturen är ett vredens barn, skyldig till den eviga fördömelsen. Här går alla gärningar förlorade och de gör hennes ställning endast värre, eftersom man därmed vill utföra, vad som ensamt tillkommer Kristus, den ende medlaren mellan Gud och människor, genom vilken vi har syndernas förlåtelse. På någon annan väg skall du aldrig bli fri från synden, om du än plågade dig till döds. Ty det heter syndernas förlåtelse, inte syndernas betalning, det är fråga om en gåva, inte en förtjänst. Men vad Gud av idel nåd skänker mig för Kristi skull, det kan du, arma masksäck inte betala eller förtjäna av honom.

Så är det då rätt bättring, när jag tror Guds ord, som överbevisar mig, att jag inför Gud är en fördömd syndare, men ändå inte förtvivlar utan låter visa mig till Kristus, och söker nåd och hjälp hos honom, och även fast tror, att jag skall finna den.


Logosmappen