22 Juli

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


När kungen kom in för att se sina gäster, lade han märke till en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sade till honom: Min vän, hur har du kommit in utan bröllopskläder? - Matt. 22:11, 12

Mannen är utan bröllopskläder, nämligen, han är utan den rätta klädnad, i vilken vi är värdiga inför Gud. Han saknar tron på Kristus, och är alltså också utan goda gärningar. Han förblir i sin egen köttsliga inbillning, otro och säkerhet, utan bättring och känsla av sitt elände. Han tröstar sig inte av hjärtat med Kristi nåd.

Bröllopskläderna måste vara det nya ljuset i hjärtat, som i vårt hjärta verkar kännedom om vår brudgums stora nåd och hans bröllop, så att hjärtat odelat håller fast vid Kristus. Då gör och lever man som Gud vill, och det av idel lust och kärlek, liksom en brud gör mot sin brudgum.

Detta kallar Paulus att ikläda sig Herren Kristus, vilket främst sker genom tro, genom vilken hjärtat blir förnyat och rent. Om tron är rätt, följer också Andens frukter. Men där tro inte finns, där är inte den helige Ande eller sådana frukter som behagar Gud. Ty den som inte genom tron känner Kristus, aktar mycket litet Guds ord, och vill inte heller leva efter detsamma, fastän han utvärtes kan hyckla och bedraga med falskt sken.


Logosmappen