20 Juli

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


All vår skuld lade HERREN på honom. - Jes. 53:6

Denna text stadfäster klart och tydligt den sanningen, att Kristus har burit vår synd. Därför har djävulen inte att skaffa med någon annan sanning så mycket som med denna. Han vill på allt sätt få den omintetgjord. Ty han vet att allt beror därpå. Och det är denna sanning ensam, som åstadkommer den stora skillnaden mellan alla andra religioner och vår. Ty endast de kristna tror detta språk, och de kallas just därför kristna. De kallas inte så, för att de gör gärningar liksom andra, utan därför att de tror denna sanning, att Kristus har dött för oss. De tillägnar sig Kristus och det han gjort. Den som fast och sannskyldigt tror denna sanning, han är säker och väl bevarad för alla villfarelser, och Gud den Helige Ande bor visst hos honom.

Ty man kan inte predika eller fatta denna lära utan genom den Helige Ande. Men de, som viker och avfaller från denna huvudsanning, de står i fara att förföras av varje falsk och villfarande lära. Därför måste en kristen vara synnerligen vis och förståndig, så att han vet att sätta lagen och alla goda gärningar på deras rätta plats. På samma gång bör han upphöja denna sanning högt över alla lagar och goda gärningar. Ty en kristen skall inte veta av varken synd eller förtjänst hos sig själv. Han lever i en annan ny värld. Och fastän han känner synden, så skall han inte betrakta den hos sig själv, utan han skall se på Kristus, som utplånat den. Gud ville inte lägga den på oss, ty vi kan inte bära den. Men Kristus har han gjort till syndabärare, han har en starkare rygg än vi, och bar synden så, att han tillintetgjorde den. I honom har vi nu evig rättfärdighet och evigt liv.


Logosmappen