19 Juli

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar  och hur outrannsakliga hans vägar. - Rom. 11:33

Du skall inte liksom många lättsinniga själar mena att du förstått allt. Många menar, att Guds ord är föråldrat, och de söker efter något nytt. Detta är en farlig frestelse, med vilken djävulen vill göra människorna säkra och övermodiga.

Jag har hos mig själv ofta känt en sådan frestelse och kan ännu i dag knappt nog ta mig till vara därför. Jag måste erkänna, att jag, som nu är en gammal doktor och predikant och väl borde kunna lika mycket i Skriften, som alla sådana där själviska människor, likväl måste som ett barn om morgonen för mig själv muntligen upprepa de tio buden, tron, Fader vår och några kära psalmer och språk, alldeles som man undervisar barnen. Och fastän jag dessutom dagligen måste umgås med Skriften och stå i strid mot djävulen, vågar jag likväl inte säga, att Fader vår är gammalt, eller att jag nu kan de tio buden och tron, utan jag övar dagligen och förblir en lärjunge i katekesen, jag känner också, att detta är mig till en stor hjälp och att jag aldrig kan bli utlärd då det gäller Guds ord.


Logosmappen