17 Juli

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. - Ef. 6:10

Så snart du kommit till tro är det nödvändigt, att du växer till i tron och blir allt starkare i Herren. Detta är en underbar starkhet, som inte är något för världen. Ty den grundar sig endast på ordet.

Jag tänkte, att då det skulle vara en så väldig starkhet, borde den även ha en annan grund. Jag menade att jag borde få vistas i ett ointagligt slott, iklädd en stark rustning och med de mest utsökta vapen. Det skulle världen kalla att vara stark. Men allt sådant duger inte emot djävulen, utan det måste vara en andlig, evig kraft, nämligen Herren Kristus själv, omfattad genom tron i ordet. Och om än våra ögon inte kan se, hur stark han är, så är han likväl djävulens överman och han skall bevara dem, som håller sig till honom.

Därför om ni vill vara starka, så låt Kristus vara er starkhet, omfatta honom och öva er att lära känna honom väl, behåll hans ord rent, lär det med all nit, så att det får komma in i hjärtat och ni blir ett med Guds ord. Det är att vara stark i Herren.


Logosmappen