16 Juli

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Han sade: "Du skall inte längre heta Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och segrat." - 1 Mos. 32:28

Gud har givit världen två slags predikan: lagen, som kommer med vrede och död, och evangelium, varmed han tröstar och skänker liv. När du nu fått det ord, som tillsäger dig nåd, skall du aldrig vika därifrån, lagen må vända det hur han vill. Om nu sedan idel onåd, helvete och synd hopar sig över dig, så låt dem inte frånta dig nådesordet utan säg: Efter evangelium finns ingen vrede.

När du vet det, då har du lärt känna Gud rätt, ty han är av naturen idel godhet. Men kommer ett ord som strider däremot, så måste det endera vara falskt, eller också vill Gud pröva dig. När han vill stärka sitt barn i tron, skymmer han bort det tröstliga ordet för att se, hur fast de håller därvid. Han ställer sig, som ville han aldrig mer göra dem något gott.

Nu gäller det att övervinna Gud i samvetet, att få överhanden, att omfatta hans löfte och förbli därvid, om han också synes vred.


Logosmappen