13 Juli

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Som lydnadens barn skall ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. - 1 Petr. 1:14

Det är: ni skall uppföra er och leva annorlunda än förut, så att man inte ser er i samma umgänge som förr. Förut var ni avgudadyrkare och levde i osedlighet, frosseri, dryckenskap, girighet, högfärd, vrede, avund och hat. Det var ett ont, hedniskt liv och otro, och ni har levat i ett sådant väsende likt blinda som inte visste vad de gjorde. Skaffa nu bort dessa onda lustar.

Här ser du, hur han kastar skulden på okunnigheten, ty därav kommer all olycka. Där det inte finns tro eller Kristi kännedom, där är endast förvillelse och olycka, så att människorna inte vet, vad som är rätt och vad som är orätt, utan faller i olika slags laster.

 Så har det också gått hittills: Eftersom Kristus har blivit satt åt sidan och i mörker, så har förvillelsen fått sin början. Då har den frågan trängt sig in i hela världen: Hur kan man bli salig. Och det är ett tecken på blindhet och okunnighet, att man inte vet något därom. Därför är världen så full av allehanda sekter och olika söndringar, var och en vill göra sig en väg till himlen. Vi måste i denna olycka sjunka allt djupare och djupare in i okunnighet, eftersom vi inte kan hjälpa oss själva. Därför säger också Petrus: Ni har tillräckligt länge varit oförståndiga, hör nu redan upp därmed, då ni nu har blivit visa och fått rätt förstånd.


Logosmappen