11 Juli

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


HERREN är vår konung. Han är den som frälsar oss. - Jes. 33:22

Om det redan i världen är en stor sak, då ett land har en konung, som upprätthåller frid och ordning, hur mycket större är det inte då, att vi har en konung och ett himmelskt rike, där syndernas förlåtelse finns, som skänker oss frid. Där är vi i skydd för djävulen och allt hans anhang samt blir förlossade från döden och allt ont.

Om djävulen skulle få göra vad han vill, och vi inte skulle ha en konung, så skulle det snart vara ute med oss. Mot djävulens tyranni och alla onda andar jämte världen med all dess makt behöver vi en konung, som är stark och mäktig. Det har vi också i vår Herre Jesus Kristus, som jag i tron bekänner, och jag får även erfara, att hans välde inte ännu är slut. David säger: "Vilken är densamme ärans Konung? Det är Herren, stark och mäktig, Herren, mäktig i strid." Detta är den Helige Andes svar genom deras mun, vilka predikar om Kristus. Stark kallar man en sådan, som har förmåga, styrka och krafter att verka, och mäktig den, som med makt och väldighet utför en sak. Så sjunger också Maria: "Stora ting har den Mäktige gjort med mig och heligt är hans namn."

Att Kristus är stark och mäktig i strid, det har man likväl inte kunnat se varken på honom själv eller någon av hans folk. Motsatsen har man väl fått se, som svaghet, vanmakt, förtryck och nederlag i striden. Därför syns detta för de oförståndiga helt dåraktigt och kan inte fattas annat än med öronen och tron. Han är ändå stark, fastän på ett fördolt sätt, och mäktig i strid, isynnerhet i sitt lidande och i alla de sinas lidande. Ty genom sin kraft och makt har han övervunnit och övervinner ännu värld och djävul, som Johannes säger: "Detta är den seger, som har besegrat världen: vår tro".


Logosmappen