10 Juli

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. - Matt. 25:3

"Guds rike består inte i ord, utan i kraft", säger Skriften. Det består inte i att tala, utan i liv, inte i ord, utan i gärning. Fastän nu dessa oförståndiga jungfrur talar mycket, men verk och gärning inte följer med orden, så är de oförståndiga. De har endast lampor, d.v.s. ett utvärtes sken. De säger alltid: "Herre, Herre". Munnen talar, men hjärtat är inte med, där är ingen olja, d.v.s. i hjärtat. Men detta vet de inte utan menar, att deras lampor likväl är redo.

Det hör till deras väsen, att de gärna predikar och hör om tron. Men då de hör ordet, tränger sig inbillningen in i hjärtat. De anser att de har olja i lampan, och lever ändå som förut i sina gamla synder. De är lika häftiga och ondsinta som förut, lika giriga och lika obarmhärtiga mot de fattiga och lika mycket utan kunskap om Gud. Deras inbillning är liksom skummet på vattnet, den förgår snart och har inte något bestånd. Därför kan en sådan diktad och självgjord tro inte bestå i döden utan blir av synd, djävul och helvetesångest helt kastad över ända.


Logosmappen