8 Juli

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. - Gal. 5:1

Det är den frihet genom vilken Kristus frigjort oss, inte från någon mänsklig träldom eller från härskares godtycke, utan från Guds eviga vrede. Var? I samvetet. Där stannar vår frihet och längre går den inte. Ty Kristus frigör oss inte genom en borgerlig eller köttslig, utan genom en teologisk eller andlig frihet, nämligen så, att vårt samvete blir fritt och glatt, utan fruktan för den tillkommande vreden.

Detta är den verkliga och ovärderliga friheten, i jämförelse med vars storhet och majestät den borgerliga och den köttsliga knappast alls är att räkna. Ty vem kan beskriva, hur stort det är, att kunna vara viss om att Gud inte är vred och inte heller kommer att vara vred, utan att han i all evighet skall vara en god och mild Fader för Kristi skull! Det är i sanning en ofattbart stor frihet att i det högsta Majestätet ha en beskyddare och hjälpare, som slutligen också lekamligen befriar oss, så att vår kropp, som "sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft." (1 Kor. 15: 42 f.).

Det är en outsäglig frihet, större än himmel och jord och allt skapat, att vi till evig tid är fria från Guds vrede.


Logosmappen