6 Juli

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. - 1 Kor. 15:20

Om det är sant, att Kristus har uppstått, så har vi också del i denna uppståndelse. Vår kroppsliga uppståndelse är att betrakta som intet däremot. Ty vad är vi och hela världen mot Kristus vårt huvud? Knappt som en droppe mot havet och ett sandkorn mot ett stort berg.

Eftersom nu Kristus, vårt huvud, genom vilken vi lever och äger allt, har uppstått och därigenom blivit Herre över allt, så måste även vi, hans lemmar, beröras av och ha del i hans uppståndelse, ty den skedde för vår skull. Ty då vårt huvud och hjärta redan finns i himlen så har vi uppstått till mer än hälften, och det är endast en ringa del som återstår, då vår kropp, som nedmyllats i jorden, skall förnyas. Dessutom bör vi komma ihåg, att vi redan genom dopet i tron uppstått på ett andligt sätt.

Eftersom själen på detta sätt genom tron redan lever ett nytt himmelskt liv och inte kan dö och begravas, så har vi att vänta, att den gamla boningen, vår kropp, även skall förnyas och inte mer förgås.


Logosmappen