5 Juli

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. - Joh. 15:26

Utom detta den Helige Andes vittnesbörd om Kristus finnes ingen säker eller varaktig tröst. Därför borde man skriva dessa ord "om mig" med stora bokstäver och flitigt ge akt på dem, eftersom vi kan vara förvissade, att den Helige Ande inte skall komma med någon annan lära, varken predika Moses eller något annat för att trösta samvetet. Skall samvetet bli tröstat, så skall predikan om Kristi död och uppståndelse ensam göra det.

Däremot kan ingen annan predikan om lagen, om goda gärningar, om heligt leverne, om vare sig Gud eller människor befallt det, trösta människor i nöd och död, utan den gör dem endast misströstande och förskräcker dem. Ty när man vill förhandla med Gud utan Kristus, är han en förskräcklig Gud, hos vilken man inte finner någon tröst utan idel vrede och ovilja. Men den som predikar om Kristus, han förkunnar och frambär den rätta trösten, över vilken hjärtat omöjligt kan annat än glädjas och fröjdas.


Logosmappen