1 Juli

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Den som har sett mig har sett Fadern. - Joh. 14:9

Börja ditt bibelstudium och din bibelläsning med Kristus och låt det alltjämt förbli därvid. Och när din egen tanke och ditt förnuft eller annars någon människa visar och leder dig åt andra håll, så slut ögonen och säg: "Jag skall och vill inte veta av någon annan Gud utom den som möter mig i min Herre Kristus". Om han är sänd av Fadern, så måste han i sanning ha något att uträtta och ha något att säga oss enligt Faderns vilja och befallning, och vi skall då höra honom som det gudomliga majestätet själv.

Nu hör vi inget annat ord av hans mun, än att han skulle hjälpa världen och göra Fadern till vår vän, och vi ser honom inte göra någon annan gärning, än att han går åstad och uträttar detta ärende: predikar, lider och dör till sist på korset. Här uppenbaras för mig Faderns hjärta, vilja och verk och jag lär känna honom rätt, som annars ingen kan se eller komma åt, hur högst han stiger i sitt spekulerande med sina egna kloka och förnumstiga tankar.

Om du däremot inte vill se saken på detta sätt, utan vill klättra upp till det gudomliga majestätet, så måste du stöta mot, förskräckas och falla tillbaka, eftersom du själv rycker dig undan Guds nådesblick och endast stirrar in i hans majestät som är för högt och för stort för oss. Ty utanför Kristus kan vår natur inte se eller undfå någon nåd eller kärlek hos Gud, såsom också utom honom intet annat finns för oss hos Gud än vrede och fördömelse.


Logosmappen