30 Juni

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Ta därför emot varandra, så som Kristus har tagit emot er till Guds ära. - Rom. 15:7

Här lär vi, hur vi skall förhålla oss mot de felande. Vi skall skilja emellan synden och människan, vi skall försöka utrota synden men bemöta människan väl. Därför skall vi inte förakta någon människa utan fast hellre uppta och umgås med dem, så att vi hjälper dem ifrån synden, straffar, undervisar, ber för dem, fördrar dem och uppträder så, som vi vill, att man skall göra med oss, om vi skulle ligga i samma synd.

Ty en kristen lever endast för att vara människor till nytta. Han skall inte utrota människorna utan synden. Det kan han inte om han inte vill ha att skaffa med dem som felar. Det skulle vara en besynnerlig barmhärtighet, om du vill ge mat åt de hungriga, kläder åt de nakna, och likväl inte tål, att de hungriga och nakna kommer till dig. Så är det också om du inte vill umgås med onda och felaktiga människor. Då vill du inte vara till nytta eller hjälpa någon att bli troende.

Ty kärleken och det kristna livet består inte däri, att vi söker efter gudfruktiga, starka och heliga människor, utan däri att vi av svaga och felande gör gudfruktiga. Vi inte endast tål vår nästas brister i tro och liv, utan vi försöker också bota dem.


Logosmappen