27 Juni

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. - Ps. 23:3

Den rätta vägen är tron eller nåden i Kristus, som rättfärdiggör. På denna väg låter Herrens egna sig föras. De förblir inte envist vid egna tankar och meningar. Ty den, som skall låta sig ledas, måste vara villig och inte hänga fast vid något så, att han inte kan vara beredd att varje ögonblick lämna det. Därför behövs tron, som lär oss att försaka oss själva och trampa allt vårt eget verk under fötterna.

Detta är en sund väg. Därför säger David, att inte han själv, utan Herren genom sin nåd leder honom, ty mot denna ledning gör naturen motstånd. Därför bekänner han att han snarare blir förd, än att han går själv. Och sådant gör Herren för sitt namns skull, nämligen för att detta måtte bli prisat. Ty nåd, d.v.s. tro och rättfärdighet, ges för intet, den förökas också för intet, för att människan inte skall vara högmodig, utan prisa Gud.


Logosmappen