26 Juni

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de? - Matt. 6:26

Fåglarna är utan all omsorg, ty de vet att de har en rik försörjare, som heter den himmelske Fadern. Han vill också vara vår försörjare, om vi blott kan tro det. Han bevisar det också i gärning. Han ger oss oändligt mycket mera än fåglarna. Varför vill du då inte förtrösta på honom? Gör som fåglarna: lär dig tro, sjung, var glad och låt din himmelske Fader sörja för dig.

Du är en olycklig människa med dina omsorger, om du inte vill förtrösta på Gud. Ty vi är uteslutande dårar med vårt sörjande. Skall kornet frodas på åkern, så är det Gud som skall åstadkomma det, vår omsorg kan inte uträtta något. Ty vad kan vi göra åt det, om allt på fältet blir förbränt och fördärvat. Man ser och fattar, att allt står i Guds händer, som måste göra det. Men vi förvända människor lär oss inte tro, utan sätter omsorgerna i trons ställe.

Detta är ju tröstande ord och ljuvliga exempel, som vår käre Herre här målar för våra ögon. Men vi erfar, tyvärr, att världen inte förtröstar på Gud, inte tjänar Gud, utan mammon, och söker endast att få mycket pengar. Den som vill vara en kristen, han får inte låta girigheten och omsorgerna överväldiga sig, utan lära sig att förtrösta på Gud. Vi skall arbeta och oförtrutet sträva. Men därvid skall vi veta, att vårt arbete slutligen inte utför allt. Vi skall plöja åkern och så. När det mognat skall vi skörda. Men så skall vi även bekänna och säga: Så framt Gud inte hade gett växten, så hade allt vårt arbete varit förgäves. Käre Herre Gud, det är din gåva. Dig tackar jag!


Logosmappen