25 Juni

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? - Matt. 16:26

Herren vill säga: Vad hjälper det, att människor så mycket söker glädjen och flyr korset? Låt oss anta, att hela världen skulle vara din, men utom dig och utan dig. Vad har du för vinning av det, då du under tiden rusar mot den eviga fördömelsen? Varför söker du så ivrigt några droppar av njutning, då hela världen, full av ägodelar, måste vara dig till evig fördömelse?

Den njutning du söker är kort. Likväl rusar somliga genom en kort glädje in i ett evigt lidande. Andra åter finner genom ett kortvarigt lidande den eviga friden. Men vem betänker kortheten, ringheten, ovissheten av detta livets härlighet och vällust och dessutom evigheten, oändligheten, dödens och fördömelsens visshet. Och tvärtom, vilken troende människa överväger helt och fullt, hur kort lidandet är och hur lätt korset i jämbredd med evigheten, fröjden och saligheten?

O kött, huru mäktigt du är, att du även hos Guds heliga kan fördunkla dessa ting!


Logosmappen