23 Juni

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. - Matt. 7:15

Här skall vi lära oss, att vår käre Herre Kristus med all nit förmanar oss, att flitigt och gärna höra Guds ord och varnar oss för de falska profeterna. Han vill säga: Kära barn, jag förmanar och varnar er troget. Man predikar för er Guds ord. Se till, att ni mottar det. Gör ni det inte, så skall ordet bli taget ifrån er och i måste lyssna till djävulen. Ty så går det, då man inte vill höra Kristus.

Den som inte vill lyssna till Guds ords predikan om salighet, ära och tukt, han får av djävulen lära sig skam och skada. Av Guds ord lär man, hur man skall komma till himlen. Av djävulen lär man, hur man skall fara till helvetet. Av Guds ord får man höra om frid och allt gott, av djävulen om jämmer och sorg. Herren har sett, att falska profeter skall komma, som vill förföra hans kristna, därför varnar han oss troget och säger: Hör och lär Guds ord flitigt och gärna, medan ni har det. Gör ni det, så skall det gå väl med er, men gör ni det inte, så skall den tid komma, då ni gärna vill höra det, men inte kan få det. Så lär och varnar oss här vår käre Herre Kristus, att vi skall hålla fast vid Guds ord läsa och lyssna till det med all flit. Gör vi det, så går det ingen nöd på oss, men gör vi det inte, så måste vi höra djävulen till.

Men hur går det? Gammal och ung överger ordet och bekymrar sig om allt annat. Om vi förhåller oss så till Guds ord, kommer sekter och partier att förföra oss. Därför varnar nu vår Herre Kristus troget och säger: Vakta er! Förbli vid Guds ord, hör det gärna och lär det med all nit. Gör ni det, så vill jag vara hos er i nåd. Men gör ni det inte, så säger jag er, att falska profeter och vargar skall komma, som skall förföra och vilseleda er. Därför se till, att ni håller er fast vid mitt ord, så att djävulen inte kan förföra er genom sina falska profeter. Ty om ni låter mitt ord fara, så blir ni bedragna.


Logosmappen