22 Juni

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. - Fil. 3:21

Här ser vi, vilken ära och härlighet Kristi rättfärdighet för med sig även för vår kropp! Hur kan det vara möjligt, att denna arma, syndiga, orena, fördärvade kropp skall bli lik Guds Sons kropp? Vad är du eller vad är din och alla människors kraft och förmåga, eftersom sådant skall ske med dig?

Här betyder nu människorättfärdighet, förtjänst och kraft ingenting. Här fordras en helt annan kraft, nämligen Herren Kristi kraft, "varmed han har underlagt sig allt". Kan han lägga allt under sig, så som han vill, så kan han också förvandla den eländiga kroppens orenhet, stank och förruttnelse till härlighet. Ty den är i hans hand som leret i krukmakarens. Han kan av denna orena jordklimp göra ett skönt, rent, härligt och nytt kärl eller en kropp, skönare och klarare än solen. Ty genom dopet har han tagit oss i sina händer även därför, att han, i stället för detta syndiga, fördömda, dödliga liv i denna vår lekamen skall skapa åt oss till kropp och själ ett nytt liv och en ny oförgänglig rättfärdighet.


Logosmappen