21 Juni

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Gå och lär er vad detta ord betyder: Jag vill se barmhärtighet, inte offer. - Matt. 9:13

Ge också du akt på detta ord, och ställ det som en motsats till alla gärningar, som har ett stort sken, men ändå inte är gjorda i barmhärtighet. Ty vi ser i dessa ord, att Herren har så stor lust till barmhärtigheten, att han i jämförelse därmed inte är tillfredsställd ens med den högsta gudstjänst och de härligaste gärningar. Men vad barmhärtighet är, vet var och en nog. Barmhärtighet är det då du, när det går din nästa illa, deltar i hans lidande, som om det skulle vara ditt eget lidande. Du hjälper med det som är dig möjligt.

Se därför endast på din nästas nöd och brist, så skall du snart veta, vad barmhärtighet är. Vill du nu alltså tjäna Gud och göra en för honom behaglig gärning, så håll dig till syndarna, undervisa, förmana, bestraffa, trösta dem, ja, ha tålamod med dem. Om du gör det, så är det säkert, att Gud i himlen ler åt dig och säger: Rätt så mitt barn, sådant behagar mig, till sådant har jag lust.

Det är inte så stor konst att börja föra ett kristligt liv och börja öva kärlek, men det är konst och möda att förbli vid det och oavlåtligen fortsätta, i synnerhet då anfäktning och motstånd gör sig påmind.

 


Logosmappen