19 Juni

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Jesus Kristus, som offrade sig för våra synder. - Gal. 1:4

Överväg noga varje särskilt ord, men ge isynnerhet noga akt på det lilla ordet våra. Ty hela vikten vilar på, att man rätt tillämpar detta. Utan svårighet torde du kunna tro, att Kristus blivit utgiven för Petrus och andra helgons synder, ty vi anser dem ha varit värdiga denna nåd. Men då du anser dig ovärdig denna nåd så är det mycket svårt att av hjärtat säga att Kristus utgetts för dina oövervunna, oräkneliga och förskräckliga synder.

Det är därför lätt att utan eget tillgodogörande med härliga ord prisa Kristi välgärning. Men när pronominet våra skall tilläggas, då studsar den svaga naturen och förnuftet tillbaka. Man vågar inte närma sig Gud på sådant sätt och lova sig själv en så stor skatt för intet. Därför vill man inte heller ha något att göra med Gud, förr än man har blivit utan synd.

Men detta är nu de kristnas förnämsta insikt och sanna visdom att hålla dessa ord för sanna, nämligen att Kristus utgetts i döden, inte på grund av vår rättfärdighet utan för våra synders skull. Och så vida du inte finner dig bland dem som åsyftas med detta "våra", så är det ute med din frälsning.

 


Logosmappen