18 Juni

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä. - Gal. 3:13

Detta är den ljuvligaste av alla läror och bräddfull outsäglig barmhärtighet och kärlek mot oss. Den innebär nämligen, att då den barmhärtige Fadern såg oss förtryckas av lagen och hållas under förbannelsen utan någon möjlighet att befrias därifrån, sände han sin Son i världen, lade alla människors alla synder på honom och sade till honom:

Var Petrus, förnekaren, var Paulus, förföljaren, hädaren och våldsverkaren, var David, äktenskapsbrytaren, var syndaren som åt äpplet i paradiset, var rövaren på korset, med ett ord, var du alla människors person, som gjort alla människors synder, och se sedan till, att du betalar och gör tillräckligt för dem! Då kommer lagen och säger: Jag finner, att denne syndare tar på sig alla människors synder, och jag ser ingen synd utom hos honom. Alltså skall han dö på korset. – Och så griper lagen honom och dödar honom. Då detta har skett, är hela världen renad och försonad från alla synder, och följaktligen är den också befriad från döden och från allt ont.

Men sedan synden och döden röjts ur vägen genom denna enda människa, skulle Gud inte se något annat i hela världen, särskilt om världen trodde, än idel renhet och rättfärdighet. Och även om vissa rester av synd stannade kvar, skulle Gud inte kunna märka dem för solen Kristus.


Logosmappen