14 Juni

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom. - 1 Joh. 4:9

Vad är orsaken till, att han gett oss sin Son? Ingenting annat än idel outsäglig kärlek, ty han ger inte därför, att han är skyldig att göra det, eller därför att någon bett honom därom, utan han gör det bevekt av sin egen godhet.

Det finnes inte någon större dygd varken i Gud eller i människan än kärleken. Ty för den man älskar, vågar man allt, ja, kropp och liv. Tålamod, ödmjukhet och andra dygder är inget mot kärleken. Ty på den jag älskar, blir jag inte förbittrad, jag är inte hård mot honom, utan är villig att tjäna, råda, hjälpa där jag ser att han behöver mig. Med ett ord, han äger mig helt med liv, gods och vad jag förmår.

Därför skall vi av detta bevis på Guds kärlek fatta mod och styrka oss mot all bedrövelse. Ty här uppenbarar sig en stor rikedom av Guds kärlek, den flödar ur ett faderligt hjärta, som är all godhets källa.

Här är allt det högsta, givaren, kärleken och gåvan, som ges oss av idel kärlek, och inte av förtjänst. Den skall förbli en gåva och den skall därför aldrig kallas lånad eller betald. Man ger ingenting därför. Man håller endast fram handen och tar gärna emot skatten. Men beklagligt nog, endast få hjärtan och händer finns, som tar mot denna gåva.

 

 


Logosmappen