13 Juni

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Och detta är hans bud, att vi skall tro på hans Son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. - 1 Joh. 3:23

Jag tror på Jesus Kristus, min Herre, som för mig har lidit, dött och uppstått m.m. För honom skall både Mose, kejsarens och Guds lag vika, och jag skall nu friskt slå ifrån mig allt och alla, som vill tvista med mig om synd, rätt eller orätt och allt, vad jag skall göra. Sålunda skall en människa kunna värja sig och bestå inför alla djävulens ingivelser och anfäktelser, om det än gäller begångna eller närvarande synder, ändå så att man skarpt åtskiljer från varandra dessa båda, Moses och Kristus, gärningar och tro, samvete och utvärtes leverne.

När då lagen vill åt mig och förskräcker mitt hjärta, då är det tid, att jag ger den kära lagen avsked, och om den inte vill lämna mig ifred slår jag den med gott mod ifrån mig och säger: jag vill gärna göra och befrämja goda gärningar, var jag kan och när jag kommer ut bland människorna, men här, då mitt samvete står inför Gud, vill jag inte veta något av den. Lämna mig ostörd inför Gud och säg ingenting om mitt görande eller låtande, ty jag hör då varken på Moses eller profeterna, utan Kristus skall här ensam regera och vara mitt allt. Jag vill liksom Maria sitta vid hans fötter och höra hans ord. Marta skall stanna utanför och syssla i köket och göra sitt husliga arbete och låta samvetet vara i ro.

 

 

 


Logosmappen