9 Juni

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Herren svarade mig: "Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet." - 2 Kor. 12:9

Det är den högsta vishet på jorden, vilken ganska få människor äger, att inte stöta sig på den svage Kristus. Ty man lär snart känna Kristus, när han uppenbarligen gör under, går fram med makt, så att var man ser, vem han är. Men att känna igen Kristus, då han hänger på korset och ligger i graven, därtill behövs stort förstånd. Den som inte äger sådant förstånd, han tar anstöt därav.

Det finns människor som gärna vill vara gudfruktiga men de inser, att detta inte vill lyckas dem, och då börjar de förtvivla och tänka, att det är ute med dem, eftersom de inte känner den kraft hos sig, som de borde ha. De vill gärna, att Kristus skulle vara stark i dem och att han skall bevisa sin kraft i stora gärningar. Men vår Herre Gud ställer det så för att han skall förödmjuka oss och för att vi skall inse, hur svaga, eländiga, fördömda och förlorade vi är, om inte Kristus med sin rättfärdighet kommer oss till hjälp, och genom sin kraft bär vår svaghet.

Detta är den höga visdom vi har, och som blir en stötesten för hela världen.


Logosmappen