7 Juni

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. - Fil. 3:12

Läran om rättfärdiggörelsen genom tron är en ganska ömtålig sak. Inte i sig själv, men för oss personligen är det svårt att förbli vid denna lära.

Detta erfar jag själv rätt ofta. Ty jag vet, i vilket mörker jag stundom arbetar. Jag vet, hur ofta jag i hast förlorar varje stråle av nåden och evangelium. Den går liksom in i tjocka mörka moln. Jag vet också, hur jämväl de, som går de säkraste steg kommer på det hala. Därför skall varje gudfruktig människa med allra största flit och allvar bemöda sig att kunna fatta och behålla denna lära och för den skull vända sig med ödmjuk bön till Gud och oavbrutet läsa och betrakta ordet.

Och om vi än ganska tappert har kämpat, så skall vi ändå ännu ha många svettbad kvar. Ty våra fiender är inte svaga och föraktliga utan ganska väldiga och ihärdiga, nämligen vårt kött, världen med alla dess faror, vidare lagen, synden, döden. Guds vrede och dom och slutligen djävulen själv, som aldrig upphör att fresta oss.


Logosmappen