1 Juni

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


De som hade gripit Jesus, förde honom till översteprästen Kajfas, där de skriftlärda och de äldste hade samlats. - Matt. 26:57

De som här kallas överstepräster och äldste bland folket, anses vara gudfruktiga och heliga män på grund av ämbete, stånd och levnadssätt. Men lär nu att inte se på ämbetet, ty då blir du bedragen, utan se därpå, hur de behandlar Kristus. Lägg märke till vilket hjärta och sinnelag de har mot honom! Döm då efter vad gott eller ont du finner, så skall din dom inte bli felaktig.

Ämbetet är utan tvivel heligt och gott, men det kan vara en falsk herde, som innehar ämbetet. Du ser här, att just översteprästerna är de, som inte kan tåla Herren Jesus. De ansätter honom och genom sina intriger för de honom till korset. Då måste du ju erkänna, att de är onda skojare. Således, om du vill veta, om en påve, biskop eller en annan sådan person är gudfruktig eller inte, så låt inte hans ämbete förvilla dig. Lägg endast märke till hur de förhåller sig gent emot evangelium och den rätta läran. Då skall du kanske finna, att de är idel judasbarn och har samma sinnelag mot evangelium som översteprästerna mot Kristus.

Detta är den rätta frukten, varpå man visst kan känna igen de falska profeterna eller vargarna, om de än går omkring i fårakläder och ser ut som gudfruktigt och menlöst folk.


Logosmappen