31 Maj

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består. - Joh. 15:16

Därtill har jag utvalt er och därför kostat på er allt vad jag gjort för att ni skall bära mycken frukt och leva så att man ser, att ni är mina rätta lärjungar. Ni behöver inte något att utplåna synderna med, ty det kan ni inte och det beror endast på min utkorelse och min godhet mot er.

Men ni skall bära frukt, först och främst för att Gud därigenom skall bli ärad och prisad, och för att ni skall visa honom hörsamhet och lydnad. Därjämte skall detta ske till nästans bästa och förbättring, för att man skall se, att ni har en sann tro och hör Kristus till. Detta skall man se av frukterna, när de visar sig, då man alltså får se, om du är en kärleksfull, välgörande, tålmodig människa, som inte gör någon skada eller vållar någon lidande.


Logosmappen