27 Maj

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Lova HERREN, alla hednafolk, prisa honom, alla folk! - Ps. 117:1

Om alla hedningar skall lova Gud, så måste han först bli deras Gud. Skall han bli deras Gud, så måste de känna honom och lämna allt avguderi, ty man kan inte lova Gud med avgudisk mun och otroget hjärta. Skall de tro, så måste de höra hans ord och därigenom undfå den Helige Ande, som genom tron renar och upplyser deras hjärtan. Skall de höra hans ord, så måste predikanter sändas till dem, predikanter som förkunnar dem Guds ord.

Hela världen omfattar allt vad människa heter. Därför kan evangelium inte för alltid bli kvar på en ort, det måste spridas överallt och ljuda i jordens alla vinklar och vrår.

 Det förhåller sig med detta evangelii budskap som när man kastar en sten i vattnet. Den åstadkommer vågor och ringar, och vågorna rullar längre och längre, den ena driver den andra, till dess de kommer till stranden. Så går det också med predikan. Apostlarna har börjat predika och predikan skall genom predikanterna drivas allt längre genom världen. Man skall alltjämt predika evangelium för dem som inte har hört, ja man skall göra det trots alla försök att förhindra denna predikan.


Logosmappen