24 Maj

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Sök HERREN medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. - Jes. 55:6

Evangelii predikan är inte en lära, som till evig tid förblir på samma ställe, utan den är som ett åskregn, som snart går över. På somliga ställen faller regn, på andra inte, och snart har alla spår därav försvunnit. Sol och värme har utplånat det. Erfarenheten har också lärt oss, att evangelium inte på någon plats predikats rent och klart längre än en mansålder. Så länge de funnits kvar, som predikat det, har det bestått och växt till, men när dessa gått bort, så har också ljuset slocknat, och därefter har sektandar och falska lärare infunnit sig och tagit platsen i besittning.

Kära bröder: Köp, medan det är marknad! Samla, medan solen skiner och vädret är vackert! Bruka Guds nåd och ord, medan de ännu stå er till buds! Israel har ägt dem, det har dem inte mera. Paulus förde Guds ord till Grekland, men nu finnes det inte där. Rom och italienarna ägde det en gång, men nu har de påven och ni får inte tänka, att ordet och nåden evigt stannar hos er. Ty otacksamhet och förakt tillåter dem inte att stanna. Därför grip fast i dem och behåll dem. Lata händer får dåligt år.


Logos-mappen