21 Maj

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Min tid är ännu icke kommen. - Joh. 2:4

Ingenting inträffar tidigare än Gud bestämt. Därför är alla mänskliga rådslag, tankar, all mänsklig strävan och önskan, icke nyttigt till något, så framt saken icke är besluten i himmelen. Konungar, furstar och herrar må hålla råd, avtala allt, hur de vill. Den sak Gud har beslutit går igenom, de andra fördröjs och hindras, om än alla människor på jorden ville sönderslita varandra för att få dem igenom.

Med ett ord: Gud vill inte låta konungar, furstar, herrar och visa på jorden ställa visaren på tidens och händelsernas ur. Han vill själv ställa den åt dem. Vi skall inte säga honom, vad klockan har slagit. Han vill själv säga oss det. Herren har sålunda för allt bestämt dess tid, såsom att vara rik, att vara fattig, att dö och så vidare. Därför skall envar anförtro sin sak i Guds händer, glatt ta emot och bruka vad Gud ger för stunden, samt för det tillkommande hjärtligt anbefalla sig åt Guds ledning.

De, som gör på annat sätt och som på egen hand vill slå sig igenom innan Guds stund slagit, de har därav intet annat än hjärtesorg och allsköns olycka. De må vredgas och knota, så mycket de vill. Gud aktar inte på det.


Logos-mappen