17 Maj

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade. - Rom. 5:10

Vi har blivit försonade med Gud genom Herren. Ty vi har för våra synders skull inte kunnat vänta oss något gott av Gud. Men de är nu genom Kristi död borttagna, därför vet vi, att Gud inte mera är vred på oss, han är nu vår vän, ja, vår käre Fader. Vad skall nu följa på denna förlikning? Intet annat än att vi skall fröjdas över denne nådige vänlige Gud, som är själva kärleken, prisa honom och sätta vår förtröstan och tillförsikt till honom i olika slags nöd och anfäktning.

Har vi nu Gud till vår vän, vad kan väl göra oss någon skada? Vad kan bekymra eller fängsla oss? Synden är utplånad. Gud är tillfreds med oss. Kristus på sin Faders högra hand har vård om oss. Och fastän döden kommer och dödar oss lekamligen, vet vi ändå, att vi genom Kristus skall åter uppväckas till evigt liv. Därför må det gå de kristna, som rätt tror på Kristus, hur illa som helst här på jorden. De måste ändå vara glada i anden, och kan inte annat än prisa sin Fader i himlen, förtrösta på hans kärlek och nåd och befalla sig i hans beskydd. Detta har vi genom den försoning, som har skett genom Kristi död.

Härpå förtröstar nu Paulus och säger: Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade. Han vill liksom säga: Eftersom Gud så har älskat dig, att han har gjort dig rättfärdig genom Kristi blod, och du av hjärtat tror att dina synder är dig förlåtna för hans skull och att du nu även för hans skull är rättfärdig och för Gud behaglig, så bör du nu med tröst hålla fast vid, att han också framgent skall bevara dig från den eviga vreden och döden och göra dig salig. Ty Kristus har inte endast utgivit sig i döden för dig, utan också använt sitt liv och sin seger för dig.

 

 

 


Logos-mappen