16 Maj

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning. - 1 Petr. 1:5

Egentligen säger Petrus här: Ni blir bevarade till frälsning genom Guds kraft därför att det finns så många människor, som när de hör evangelium förkunna att tron utan gärningar gör from, genast hoppar i väg och säger: Ja, jag tror också och så menar man, att det man själv tänker är tro. Men nu har vi lärt av Skriften, att vi inte kan göra ens det minsta utan Guds Ande, hur skulle vi då med egna krafter kunna åstadkomma det allra största: tron?

Sådana tankar är således inte annat än drömmar och fantasier. Guds kraft måste här verka hos oss tro, som Paulus säger i Ef. 1: "Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam." Här är inte blott Guds vilja, utan även Guds kraft, så att han gör sig mycket besvär i denna sak. Ty att Gud verkar tro hos människan det är ett lika stort verk, som om han skulle på nytt skapa himmel och jord.

Där nu Guds kraft inte finns, där finns inte heller någon sann tro, inte heller goda gärningar. Därför är de bara lögnare, som berömmer sig av det kristna namnet och tron, och ändå lever ett dåligt liv. Ty om det skulle vara Guds kraft, så skulle det säkert vara annorlunda.

 

 


Logos-mappen