14 Maj

Ur Resekost, betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.


Den som bevarar mitt ord skall aldrig någonsin se döden. - Joh.8:51

Här skall du lära dig vad det är att tro. Det är ingenting annat, än att vi inte tvivlar på Kristi ord och löfte, utan som ordet lovar, håller det för visst och sant. Det förblir säkert, fastän vi ännu inte ser eller känner det. Ty det är trons särskilda uppgift, att den sysselsätter sig med och tror det, som ännu inte är för handen. Ty det, som är för handen, behöver man inte tro. Man känner och ser det.

Därför är det en ganska nödvändig och nyttig lärdom, att man riktigt vet, vad det är att rätt tro nämligen att ha Guds ord och löfte och håller fast därvid, man håller före att det visserligen så skall ske, som ordet säger oss. Ty att tro något utan Guds ord, är ingen tro, utan en falsk fördom, som blir till intet. Om du till exempel skulle tro, att du skulle bli romersk kejsare, så skulle därav ändå inte bli något, fastän du med allvar skulle besluta att bli det. Men då David, som var av enkel släkt, hade Guds löfte genom profeten Samuel, om att han skulle bli kung i Israel, så måste han bli det, vad Saul än gjorde däremot.

Så är då tron ingenting annat, än att man håller för visst och fast vad Kristus säger. Vänj dig därför vid det och lär dig först och främst vad Gud säger dig i dopet, Kristus i sitt evangelium och i nattvarden! Till denna tillsägelse skall du hålla dig med hela hjärtat och inte låta andra tankar (som inte uteblir), föra dig bort från denna tro. Vi känner synden och döden i oss, som utan uppehåll låter sig ses och vilka vi ständigt får känna. När du nu inte vill hålla dig till ordet, utan lämnar det därhän, och dömer efter vad du anser, så skall synden föra dig i ångest och förtvivlan, och döden med makt rycka dig bort.

Men vad gör en kristen? Han bekänner synden och vet, att han har döden för sig. Men då håller han sig vid ordet så bra han kan och säger: Kristus har dött för mig. Därför är jag fri från synden och kan inte dö. Varken djävulen eller döden har någon del i mig. Kristus har gjort och betalt för mig vad jag var skyldig att betala. Det är att tro rätt, och det är omöjligt, att den som håller sig vid ordet, skulle kunna bli besviken eller bedragen därav.


Logos-mappen